จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้ติดตาม

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปัญหาขยะในโรงเรียน

1.ปัญหาขยะในโรงเรียน คือ สภาพแวดล้อมที่สกปรก มีขยะมาก ส่งกลิ่นเหม็น และห้องเรียนสกปรก ดูแล้วไม่น่าเรียน ทำให้นักเรียน ไม่ค่อยใส่ใจในการเรียน
ซึ่งสาเหตุเกิดจาก นักเรียนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด กินทิ้งกินขว้าง ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีความใส่ใจในเรื่องความสะอาด เวรประจำวัน ไม่ทำความสะอาดห้อง

2. ความต้องการ คือ อยากให้โรงเรียนสะอาด ดูแล้วสะอาดตา มีระเบียบ
และเราสามารถนำขยะที่ทิ้งแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ได้

3. แนวทางแก้ไข

3.1 นักเรียนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
3.2 นักเรียนทุกคน ทิ้งขยะ ให้เป็นที่
3.3 นำกลับมาใช้ใหม่ได้
3.4 สามารนำขยะที่เก็บได้มาทำเป็นรายได้เสริมในชีวิตประจำวัน

0 ความคิดเห็น: